Sa stranice Cidom – MusafirhanaGodine 1883., budući mostarski gradonačelnik Mujaga Komadina gradi sebi dvokatnicu na samome silasku s Glavne ulice u ulicu Mala tepa. Zgrada je građena u klasičnom stilu karakterističnom za austrougarsku gradnju; na vratima i prozorima su ugrađeni teški željezni kanati; na vrhu četverostrešnog krova ugrađen je musafirski kamen – oznaka koja je ukazivala putnicima da se tu nalazi smještaj, a tu je i kamena ploča ponad ulaznih vrata na kojoj je arabicom uklesan podatak o vremenu gradnje. U prizemlju ove skladne građevine bio je smješten njegov dućan, a na katu je bila musafirhana. To je bio uobičajen način pomoći siromašnijim putnicima-namjernicima. Taj običaj je u naše krajeve stigao skupa s Osmanlijama. Musafirhane su građene obično uz puteve, svaka je određivala svoja kućna pravila u njima, ali je najčešće to značilo da se na besplatan konak i hranu primaju svi putnici koji to zatraže, ali najdulje na tri dana.
Jedno vrijeme je tu bila smještena poljoprivredna apoteka, a danas je u vlasništvu agencije Stari grad koja je tokom 2014./15. g. u potpunosti obnovila ovo zdanje.
Fotografije: Glavna ulica i musafirhana (obilježena strelicom) 1900-ih; prije obnove 2014. g. i 2017. g.
(Tibor/cidom)


Komentariši