Sa stranice Cidom – Stara stanicaNa starim požutjelim slikama, na kojima je prikazana stara željeznička stanica u Mostaru uočljiv je jedan dugi objekt, koji se protezao od rampe kod Gimnazije pa sve skoro do stanične zgrade. Tu se na kamione vršio pretovar robe koja je stizala vlakom u Mostar i obrnuto, robe iz Mostara koja je trebala biti dalje otpremana vlakom. Na slici staroj skoro sto godina uočljivo je da još nije izgrađen objekt skladišta. Taj objekt je napravljen kasnije, nakona razvoja grada.
Kod zgrade stanice bila je autobuska stanica za prigradske autobuse, a duž nekadašnje ulice Moše Pijade bila je stanica za međugradske autobuse. Jedan dio autobusa daljinskih međugradskih linija bio je jedno vrijeme parkiran i na Musali. Sve ovo je kasnije bilo riješeno kad je ukinuta uskotračna željeznica i izgrađena pruga normalnog kolosijeka. Na novoj stanici je bila i željeznička i autobuska stanica, a u Bišću je izgrađena teretna stanica. Za mnoge starije Mostarce i dalje je u opticaju pojam „stara“ stanica i „nova“ stanica iako su od stare stanice ostale samo ruine.
Fotografije: Stara željeznička stanica 1906., željeznička skladišta 1964. i detalj s prethodne fotografije kad je ispred željezničke bila i autobusna stanica.
(Tibor/cidom)


Komentariši