Sa stranice Cidom – Mesdžid hadži Velije


Hadži Velijin mesdžid ne postoji više, a nalazio se na Mazoljicama, na uglu ulica Braće Lakišića i Knežića (bivšeg Mrakova sokaka). Kad se ulicom Osmana Đikića s Glavne ulice (pored zgrade SDK) uspne uzbrdicom, dođe se tačno ispred ovoga mesdžida, ali jedino što se danas može vidjeti je visok čvrsti zid. Inače, mesdžid je imao vitku kamenu munaricu vidljivu sa same ulice. Bila je to zadužbina nekog Velije, a o njemu nema nikakvih podataka. Računa se da je mesdžid izgrađen još prije 1648. g. I mesdžid i kamena munarica su srušeni 1950. g. i na njenim temeljima izgrađena je stambena kuća.
No, nije srušena jedino munarica. Baš u samom zidu mesdžida bila je postavljena 1905. g. i jedna od brojnih javnih česmi. Imala je kamenu podlogu, a demontirana je 1960-ih.
Danas nema traga ni munarici ni česmi.
Fotografije: Hadži Velijin mesdžid 1900-ih i današnje stanje 2014. g.
(Tibor/cidom)

Komentariši