Iz materijala za knjigu „Mahla Carina u Mostaru“ – Zid u sokaku Braće Krpo

Carina je već oko 1650. godine sa svojim sokacima bila potpuno formirana od svoje četiri mahale. Još uvijek ima zidova starih 400 godina, na slici sokak Braće Krpo je nekada pripadao Memi Hodžinoj mahali, a vodio od istoimene džamije (danas na mjestu objekat Hitne pomoći) prema Donjem putu. Najuži sokak na Carini od samo 1,50 metra, što je bila minimalna širina za prolaz konja sa tovarom sijena. U nekoj bolje organizovanoj i bogatijoj državi svi ovi zidovi bi bili zaštićeni kao kulturno i historijsko naslijeđe.
(Ahmet Kurt/facebook)


Komentariši