Sa stranice Cidom – Propale investicije

Tadašnji bosanski valija Šerif Osman-paša Sulejmanpašić (već spominjani Topal-paša) 1863. g. od Porte je primio 16.000 turskih ćesa novca (1 ćesa = 250 turskih pjastera), s namjenom obnavljanja ceste Konjic – Sarajevo, jer je ista bila u katastrofalnom stanju. Zadatak bijaše cestu dovesti „na visinu moderne tehnike“. Međutim, cjelokupan iznos završio je u džepovima Valije i njegovih činovnika. Naime, oni su angažirali kršćanske radnike na prisilan rad ne plativši im ni najmanje nadnice, tako da ih je više od stotinu umrlo na tom zadatku od gladi i loših uvjeta života. Bijaše angažirano dosta kršćana iz Mostara i mostarskih okolnih sela. Nedugo nakon dovršetka rekonstrukcije, cestom su jedva mogle prolaziti tovarne životinje, a kamoli kočije – cesta ostade u nevoznom stanju kao i prije.
Ovo tek toliko da vas malo utješim činjenicom da je i onda bilo propalih investicija i privrednog kriminala, a raja je sve to nijemo promatrala.

Fotografija: Put za Žovnicu (fotograf: Stjepan Tomlinović), 1900-ih
(Tibor/cidom)


Komentariši