“Kratak” telegram

11.1.1863.
Prva redovna telegrafska komunikacija u svijetu je uspostavljena 1838. godine između Londona i Birminghama. Samo dvadeset godina nakon toga, 1858. godine, naš Mostar je uspostavio telegrafsku komunikaciju s Metkovićem – čak dvije godine prije nego je to uspjelo Sarajevu. Tada je Mostar jedini u cijelom Bosanskom vilajetu imao telegraf.
U ono doba svakako nije bilo Guinnessove knjige rekorda, a da je kojim slučajem postojala, Mostar bi sigurno i danas držao jedan rekord.
Naime, tadašnji mostarski mutesarif (upravitelj, namjesnik, pokrajinski namjesnik op. a.) je brigadiru Sulejmanu poslao telegram, koji je sadržavao samo – 3.000 riječi. Šteta što se Guinness još tada nije rodio. Ali, vjerujemo da je ovaj telegram natjerao osmanlijsko ministarstvo unutrašnjih poslova da nakon toga izda naredbu da se telegrami „šilju sa što manje riječi”.
Ovo je kopija telegrama poslatog iz Metkovića za Mostar 1863. godine.
Priredili: Tibor Vrančić / Smail Špago
(NovaSloboda.ba)

Komentariši