Sa stranice Cidom – Četvrtasta munara na Ćejvan Ćehajinoj džamiji

Analiza fotografije Mostara iz 1881. godine, fotografa Franza Laforesta
Vraćam se ponovo na panoramu Franza Laforesta iz 1881. g. Fotografija je neiscrpan izvor informacija. Tako sam otkrio jedinu postojeću fotografiju Čejvan Ćehajine džamije s četvrtastom munarom. Ova se džamija nalazi na Velikoj Tepi, a izgrađena je 1552./53. g. Prvobitno je džamija bila pokrivena olovom, a četvrtasta munara u obliku tornja bila joj je prigrađena uz lijevi zid od ulaza u džamiju. Zbog te činjenice da je jedina džamija u Mostaru kod koje se munara nalazi na lijevoj strani od ulaza u džamiju, u narodu je poznata i kao Inat džamija. Jedna je od dvije mostarske džamije koje su imale četvrtastu munaru (druga je Fatime kadun džamija). Godine 1885. joj je zamijenjen krov i tom prilikom je srušena i munara i nanova sazidana u oktonogonalnom obliku. Ovo je još jedan dokaz da je fotografija nastala prije izgradnje munare ove džamije u današnjem obliku.
(Tibor/cidom)

Komentariši