Sa stranice Cidom: Česme

Mnogobrojne česme su izgrađene u Mostaru tijekom njegova postojanja. Za njihove lokacije postoje podaci, a takvih javnih česmi je bilo više od šezdeset. Jedna česma u Mostaru, koje nema već više od 60 godina, a koje se sjećaju stariji Mostarci, nalazila se na samom raskršću ulica Mostarskog bataljona i Bulevara, na rampi kod Gimnazije, na uglu gdje je do ovog rata bila zgrada banke. Porušena je nakon izgradnje zgrade banke oko 1960. godine. Njeno korito bilo je specifično i sličilo je na veliku morsku školjku. Javna česma koje se malo ljudi sjeća, nalazila se u Franjevačkoj ulici (prije Matije Gupca) ispred Hrvatskog kulturnog društva Hrvoje, na samom kraku Radobolje, a izgrađena je još 1885. g. Uklonjena je ranih 1960-ih godina. Kod džamije Ibrahim-age Šarića (Šarića džamije) na Luci godine 1885. postavljena je javna česma, kojoj je kasnije nadograđeno kameno postolje. Kad se uređivao prilaz džamiji naknadno je prebačena na zapadnu stranu ulice na zid jedne privatne kuće, da bi u šezdesetima i ona zauvijek bila uklonjena. U Donjoj Mahali južno od Sevri Hadži-Hasanove džamije 1860. g. izgrađena je kamena česma kojoj je također naknadno montirano betonsko postolje i koja je također u eri uklanjanja česmi (1960-ih) demontirana. U novije vrijeme je na istom mjestu izgrađena javna česma.
Prva fotografija: Mostarskog bataljona (vide se ostaci česme u zidu) 1960.,
Druga: česma ispred Hrvoja 1935.
(Tibor/cidom)

Komentariši