Kružni tok kod Đačkog doma bio je u planu daleke 1911. godine

foto Mostarscki crnjaci

foto Nova sloboda

Nećemo ovdje o kopanju i zatrpavanju mostarskih ulica. Toga je svakom preko glave već dugo vremena, a po prilici biće još dugo.
Nakon Rondoa, kružnog toka kod Mljekare, i najnovijeg kod nekadašnjeg HITa, taman kad su počeli radovi na još jednom kod Đačkog doma, počelo je kopanje ulice, pa ćemo na taj kružni sačekati dok se ne polože cijevi, ulica zatrpa i asfaltira. 
Jedna interesantna stvar je vezana za ovaj kružni tok kod Đačkog doma. Naime, kad je pravljen plan grada 1911. godine, neko je od tada već izgrađenog Rondoa isprekidanim linijama produžio ulicu prena sjeveru, i baš na ovom mjestu, također iscrtanim linijama, uctrtao jedan novi Rondo.
Pogledom na kartu grada Mostara iz 1911. godine jasno se vidi Rondo, izgrađen 1897. godine, sa svih šest ulica koje su se širile iz njega. Vidljivi su nazivi ulica Stephanie Alee i Liska ulica, dok za ostale ulice nisu unešeni nazivi iz onog vremena.
Na karti je uočljivo, da je u blizini Rondoa, prema sjeveru, isprekidanom linijom nacrtan još jedan kružni tok, koji je trebao biti izgrađen na današnjem raskršću kod Đačkog doma, raskršće nekadašnjih ulica Vladimira Nazora i Ante Zuanića. Ulica Stjepana Radića tada nije ni postojala, ali je bilo planirano da se ta ulica spoji do hotela Mostar, kojega također nije bilo toga vremena.
U produžetku ulice, od ovog drugog kružnog toka, prema sjeveru, vidi se objekat koji stoji na sred ulice. To je bila zgrada nekadašnje metorološke stanice, a u daljem produžetku ove ulice sa lijeve strane vidljiv je jedan malo duži objekat, gdje je kasnije sagrađena zgrada sadašnje Hirurgije.
Gore, iza toga objekta je raskršće sa nekadašnjom ulicom Safeta Mujića, koja je opet prema jugu vodila direktno do Gimnazije, sa jednom ulicom koja je vodila ka Bahnhofu, ili stanici, a ustvari to je ona slijepa ulica koja je nekada išla pored hotela Mostar, od nekadašnje Vage, prema kolosjecima stare stanice i nikada nije ni bila asvaltirana.
Paralelno sa željezničkom prugom, sa istočne strane stanice, išla je ulica koja je do gimnazije nosila naziv Kolodvorsaka, a dalje se zvala Parallel Gasse, današnji Bulevar.

Smail Špago

Komentariši