Sitan znamen: Prvi telegraf

Prvi telegraf
Samuel Morse je prvi telegraf predstavio kao izum 1832. godine, a prva redovna telegrafska komunikacija u svijetu je uspostavljena 1838. godine između Londona i Birminghama.
Samo dvadeset godina nakon toga, 1858. godine, što je izuzetno kratak rok za ono doba, naš Mostar je uspostavio telegrafsku komunikaciju s Metkovićem – čak dvije godine prije nego je to uspjelo Sarajevu.
Tada je Mostar jedini u cijelom Bosanskom vilajetu imao telegraf.
Ovdje donosimo jedan sačuvani telegram poslan iz Metkovića za Mostar, a potičeiz 1884. godine.
Priredili: Ismail Braco Čampara / Tibor Vrančić / Smail Špago
(novasloboda.ba)

Komentariši