Mostar na starim slikama i crtežima

Sjeverni logor i Zalik 1878. godine

Slike i crteži starog Mostara


Sigurno najstariji crtež Sjevernog logora i Zalika…1878…nigdje ništa nije bilo…ili slikar nije nacrtao…prikazuje smještaj austrougarske vojske na području gdje je tek kasnije sagradjen Sjeverni logor i zidani objekti…sve ovo su samo barake…Ispod slike piše:

alexander_ritter_von_bensa_der_juengereadolf_obermueller_nordlager_bei_mostar_waehrend_des_bosnienfeldzugs_1878_original
(sa stranice: habsburger.net)

 

 

Komentariši