Vazdušna banja Jablanica, na razmeđu vijekova

Vazdušna banja Jablanica, na razmeđu vijekova

 

(tekst je već bio objavljen na blogu memorylimit.blogger.ba, ali je zbog problema na blogeru, izbrisan, kao i veliki broj postova ostalih blogera, u periodu 10. – 29. maj 2013. godine)

 

(iz starog putopisa, Herceg-Bosnom uzduž i poprijeko, putovanja Henrika Rennera, 1900.)

Ako se malo vratimo u prošlost, u vrijeme Austrougarske okupacije BiH, uočit ćemo da je i tada bilo putopisaca i istinskih ljubitelja prirode, koji su putovali i detaljno opisivali njene prirodne ljepote.U to vrijeme tek izgrađenih željezničkih pruga i cesta, kojima su se, kao nekom čudu, mnogi tada divili, priroda se doimala netaknutom i zbog toga još ljepšom.Tu netaknutu prirodu narušavali bi samo povremeni prolasci vlakova, poštanskih kočija, ponekog automobila, zaprežnih kola ili stada stoke.Kako je Bosna i Hercegovina pretežito brdovita zemlja, glavni putevi i željezničke trase slijedili su većim dijelom njene prekrasne rijeke, bilo da su vijugale zelenim dolinama ili se probijale neprohodnim kanjonima.

.

[IMG]http://i44.tinypic.com/dorn0x.jpg[/IMG]

Željeznička stanica na pruzi Sarajevo – Metković. Od stanice vodi put prema turskom mjestu Glogošnica i brojni usponi na planinu Prenj.

Da smo, umjesto mostarskom cestom put Prenja, krenuli iz Konjica željeznicom put Jablanice, u nju bi stigli za dva sata vožnje. A na tom putu do Jablanice nizale bi se željezničke stanice Čelebići, Lisičići, Ostrožac, i Rama. Jablanica se sastoji od dva dijela, Donje i Gornje Jablanice. Leži na krasnoj visokoj poljani, oko koje se ispinju gorske glavice jedna nad drugu. Na sjevero-zapadu 1648 m visoka glavica Raulje, a na zapadu 2045 m visoka Trinača. Podalje su goleme stijene Velike Čvrsnice i na istoku ogromna Prenj planina. Jablanica je pravi raj za ljetovanje. Zemaljska je vlada dobro i pojmila zgodni položaj toga mjesta i osobito prikladne klimatske prilike, te je ovdje sagradila velik hotel s devetnaest lijepo uređenih soba, te s izvrsnom restauracijom i društvenim prostorijama.

.

[IMG]http://i42.tinypic.com/27y6ig.jpg[/IMG]

Taj hotel leži usred divna parka odmah uz željezničku stanicu i od njega je na sve strane čaroban vidik. Jablanica kao zračno lječilište ljeti se dosta posjećuje, a gosti iz Mostara i Sarajeva ostaju ovdje često i čitave mjesece. Turisti zalaze ovamo mnogo, osobito Danci i Francuzi iz visoke aristokracije, pa se penju na visove snježnog Prenja i orijaške Čvrsnice. Lovci nalaze ovdje obilata lova, osobito mnogo divokoza, a u prenjskom, moharničkom i drežničkom kraju ima i dosta medvjeda. Opskrba je u hotelu „Jablanica“ uzorna, cijene je zemaljska vlada odredila, te su sve redom umjerene. Oko željezničke stanice i hotela malo je po malo iznikla čitava naseobina od ljetnikovaca ; to su stanovi raznih činovnika. Prije je u Jablanici bilo siromašnije i sasvim drugačije, a danas je Jablanica zračno lječilište prvoga reda, koje te po mnogom sjeća na švicarska i tirolska lječilišta u visokim Alpama. Kako je zgodno spojena željeznicom sa Sarajevom i Mostarom, a redovitom je diližansom po ramskoj dolini pak spojena s Prozorom, Bugojnom i dalje opet željeznicom s Jajcem, Travnikom i Lašvom, natkriljuje Jablanica time u daleko svoje suparnike, te joj je time osiguran velik napredak.

.

[IMG]http://i40.tinypic.com/i1wcnm.jpg[/IMG]

priredio: Smail Špago

 

Komentariši