Moral, vladanje, uvrede, klevete u srednjem vijeku u Mostaru

Moral, vladanje, uvrede, klevete u srednjem vijeku u Mostaru

 

Iz Sidžila mostarskog kadije 1632-1634

 

(453 – Registracija o moralnom vladanju građana)

 

(Povod pisanju dokumenta) je ovo:

 

Husein-čelebi pred časnim šerijatskim sudom, u prisutnosti hadži-Balizade Ibrahima čelebije, dao je ovu izjavu:

„Neka on dodede svoga sina Mustafu čelebiju na svijetli šerijatski sud“.

Ibrahim čelebi na to je odgovorio:

“On je zajedno sa mnom na jednom mjestu, ali nisam u mogućnosti da ga dovedem”.

Na to je Husein-čelebi rekao:

„Zahtjevam da se saslušaju lica koja se nalaze ovdje na sudu i kažu kakvo je Mustafino vladanje“.

Kad je od uglednih ljudi iz grada Mostara zatraženo da se izjasne o vladanju spomenutog Mustafe, svi su posvjedočili da je lošeg vladanja Na traženje je upisano u sidžil.

Šuhud-ul-hal:

Osman-efendija, Sulejman-efendija, Abdi-efendija, Jusuf-čelebi i drugi.

 

(454 Dokazivaje uvrede)

 

Ibrahim-beg, pred svijetlim šerijetskom sudom, dao je izjavu:

“Moj sin Mustafa nazivao je svog brata kopiletom. I svakog dana on vrijeđa“.

Na traženje Huseina čelebije (to) je upisano.

Šuhud-ul-hal

Gore spomenuti.

 

(455 – Dokazivanje uvrede)

 

(Povod pisanju dokumenta) je ovo:

 

Husein-čelebi pred časnim šerijetskim sudom u prisutnosti Voje Mustafa-bega, dao je ovakvu izjavu:

„On je nazvao moju sestru kahpijom. Zahtijevam da se ispita i sačini zapisnik o tome“.

Poslije saslušanja i opozivanja istinitosti izjave, kad je zatražen dokaz koji bi bio u skladu s njegovim navodima, korektni ljudi Jusuf-aga, sin Čejvan spahije i Bali-beg, sin Jahje, pristupili su šerijatskom sudu radi svjedočenja. Kad je zatraženo da svjedoče, izjavili su:

“Istina je da je Mustafa beg nazvao kahpijom sestru Huseina čelebije. Nama je to poznato i o tome svjedočimo”.

Pošto je svjedočenje primljeno, na traženje je upisano.

Šuhud-ul-hal

Gore spomenuti.

 

(456 – Dokazivanje klevete)

 

(Povod pisanju dokumenta) je ovo:

 

Husein-čelebi pred svijetlim šerijatskim sudom u prisutnosti Ibrahim-bega, sina hadži-Balije, dao je izjavu:

„Ibrahim-čelebi (tvrdi) kako moja supruga ima više ljubavnika u Gabeli i da se zbog toga tamo zadržava“.

(Zahtijevam) da se ispita i da se o tome sačini zapisnik.

Poslije saslušanja i osporavanja izjave Mahmud-beg i Mustafa-čelebi dali su kao svjedoci izjavu koja se podudara s očitovanjem Huseina čelebije.

Na traženje upisano u sidžil.

Šuhud-ul-hal

Gore spomenuti.

 

(u drugoj dekadi zilhidžeta 1042 (19-28. juna1633.)
.
[IMG]http://i39.tinypic.com/14xgmk2.jpg[/IMG]
.

 

 

(Sidžil Mostarskog kadije 1632 – 1634, prevod sa staroturskog, uvod i bilješke: Muhamed A. Mujić, IKRO Prva književna komuna, Mostar, 1987.)

 

nepoznate riječi:

sidžil – sudski protokol

kadija – šerijatski sudija

kadiluk – prostor koji pokriva nadležni šerijatski sud

šerijatski sud – sud prema islamskim propisima (prema Kur’anu)

šuhud ul hal – svjedok na sudu

hadži – onaj koji je obavio hadž

efendija – imam, hodža

beg – gospodar

ćehaja – domaćin

čelebija – gospodin

kahpija – bludnica

kopile – kurvin sin, vanbračno dijete (podrugljivo)

aga – gazda

spahija – veleposjednik, konjanik u turskoj vojsci

 

(Riječnikkarakterističneleksikeubosanskomjeziku, Isaković, 1993.)

 
.
[IMG]http://i41.tinypic.com/r0pimf.jpg[/IMG]

 

.

 

Pojašnjenje situacije zapisane u četiri sidžila Mostarskog kadije 1633. godine.

Teško je pohvatati sve konce.

 

Mustafa čelebija je sin Ibrahima čelebije, i lošeg je vladanja

Husein čelebija tuži Mustafu da je on njegovu sestru nazvao kahpijom (bludnicom)

Ugledni ljudi grada Mostara su potvrdili da je Mustafa lošeg vladanja.

Čak i Mustafin otac potvrđuje da je Mustafa svoga brata nazvao kopiletom i da ga vrijeđa.

Ugledni ljudi su potvrdili da je Mustafa nazvao kahpijom sestru Ibrahim čelebije.

Ali, Husein čelebija tuži i Ibrahim čelebiju, kako on tvrdi, da i njegova žena ima više ljubavnika u Gabeli i da se zbog toga tamo zadržava.

Ugledni ljudi su dali izjavu koja se podudara sa očitovanjem Huseina čelebije.

 

Sve ovo se dešavalo pred Mostarskim kadijom u drugoj dekadi zilhidžeta 1042. godine, ili od 19. do 28. juna 1633. godine.

Pa budi pametan!

 priredio: Smail Špago

Komentariši