Zabilježeno u srednjem vijeku u Mostaru

Zet i punica – vječiti problemi

 

“Iz sidžila mostarskog kadije”

 

Zabilježeno u srednjem vijeku u Mostaru

 

(tekst je već bio objavljen na blogu memorylimit.blogger.ba, ali je zbog problema na blogeru, izbrisan, kao i veliki broj postova ostalih blogera, u periodu 10. – 29. maj 2013. godine)

 

Sidžil je, ukratko, zapisnik. Negdje pred rat štampana je fenomenalna knjiga, “Sidžil mostarskog kadije” koja pored uobičajenih zapisnika koje je u zapisnik uvodio kadija sadrži i niz siztnih detalja koji govore i o životu ljudi u Mostaru prije nekoliko vijekova, u ovom slučaju prije tačno 380 godina. Ibrahim, sin Mustafe iz mahale hadži Huseina, dio Luke oko Čelebića sokaka, bio je oženjen kćerkom neke Insane. Pošto je došlo do problema između punice i zeta, punica je vratila kćerku kući. Ibrahim je otišao kod kadije i dao izjavu, da nikad neće preći prag kuće od punice. Ukoliko to uradi pristaće da mu se žena vrati. I onda je jednog dana pjan na konju bez sedla ujahao u avliju njene kuće, došlo je automatski do “Talaki ridžija”, tj. opoziva otkaza braka, a čerijatski sud je zadužio Jusufa čelebiju, godpodina, da posreduje u sređivanju razmirica . Ibrahim je nakon kontakta sa obje strane pristupio šerijatskom sudu i izvjestio da je sve u redu. Sve ovo je zapisano 6. decembra 1633. godine. Mnoge stvari nisu se izmjenile vjekovima.

Iz Sidžila mostarskog kadije 1632-1634

 

( 620 – Registracija obnavljanja braka)

 

Ibrahim, sin Mustafe, iz mahale hadži-Huseina, dao je ovu izjavu:

“Ako uđem u kuću svoje punice Insane, neka je moja supruga Hedija puštena”.

Pošto je poslije toga pijan pojahao gola konja i ušao u njenu kuću, došlo je do talaki ridžije, i izdato je odobrenje šerijatskog suda Jusufu čelebiji, koji je pouzdan čovjek, u svrhu obnavljanja braka. On je pristupio šerijatskom sudu da izvijesti da su obje strane dale svoj pristanak za obnavljanje braka.

Na traženje upisano je u sidžil što se dogodilo.

 

Dana 5.džumada 1043. (7.decembra 1633.)

 

Šuhud-ul-hal

Ibrahim aga, Jusuf halifa kahvedžija, hadži Mehmed sin Hasan baše, Jusuf čelebi i drugi.

 

 

(Sidžil Mostarskog kadije 1632 – 1634, prevod sa staroturskog, uvod i bilješke: Muhamed A. Mujić, IKRO Prva književna komuna, Mostar, 1987.)

 

nepoznate riječi:

sidžil – sudski protokol (Kreševljaković 1935, 57)

kadija – šerijatski sudija

kadiluk – prostor koji pokriva nadležni šerijatski sud

šerijatski sud – sud prema islamskim propisima (prema Kur’anu)

šuhud ul hal – svjedok na sudu

talak –otkaz braka

ridži – opoziv

talaki ridži – opoziv otkaza braka

čelebija – gospodin

aga – gazda

halifa – zastupnik

hadži – koji je obavio hadž

baša – starješina, prvak

 

(Riječnikkarakterističneleksikeubosanskomjeziku, Isaković, 1993.)

 

 

Mahala hadži-Huseina – Luka, džamija hadži Huseina Kotle na Luci izrađena prije 1631. godine. Mahala hadži-Huseina Kotle imala je istoimeni mesdžid sagrađen prije 1651. godine i nalazila se između ulica Titove i Čelebićeve. Od čaršije je udaljena oko 400 metara.

(Iz knjige Mahale grada Mostara, Borislava Puljića)

 

priredio: Smail Špago

 

 

 

 

Komentariši