Velika i Mala tepa

Velika i Mala tepa

Svi Mostarci odreda znaju gdje se nalazi Mala tepa, neki od njih znaju i gdje je bila Velika tepa, ali malo njih zna otkud naziv „tepa“. Riječ tepa za Mostarce predstavlja tržnicu (pijacu), ali kako je došlo do toga da se tržnica naziva tepom?

Riječ tepa je došla do nas iz turskog jezika, a značenje riječi je – tjeme, vrh, brežuljak ili vrh brda. Za vrijeme osmanske vladavine u Mostaru su se nalazila dva lokaliteta koja su sadržavala riječ „tepa“ – Velika i Mala tepa. Velika tepa je zauzimala prostor nekadašnje Ćejvan Ćehajine mahale i to je mjesto na Glavnoj ulici ispred današnjeg muzeja i Ćejvan Ćehajine džamije, onaj dio s kojega se spuštaju stepenice prema Starom mostu. Mala tepa zauzima prostor današnje tržnice, a pripada joj i kratka ulica koja vodi od nje do Kujundžiluka. Velika tepa je dobila naziv jer se uspoređivala s Hendekom (dijelom Starog grada koji se nalazi između Kujundžiluka i samog Starog mosta), naime ona se nalazila na brežuljku, vrhu ispod Hendeka. Mala tepa je bila dijelom nekadašnje Sinan-pašine (ili Atik – stare) mahale, koja se nalazila na prostoru Mejdana (današnji Trg 1.maja), tako da je Mala tepa za prve stanovnike ovoga dijela grada bila na brežuljku u odnosu na Mejdan.

Tako je ostalo Mostarcima da je tepa u stvari sinonim za bilo koju tržnicu i ne samo u Mostaru, nego širom svijeta gdje su razasuti.

Od korijena iste riječi je nastao deminutiv Tepica, kojom se označavao mali zidani objekt na četiri stupa na samoj Maloj tepi. Prvotna namjena Tepice je bila kao skladište ili pomoćni prostor za odlaganje robe prodavača za vrijeme kiše i noći. Od Tepice do Kujundžiluka su se u to vrijeme nalazile prodavaonice živežnih svih namirnica, osim voća i povrća (zelena tržnica se nalazila u Priječkoj čaršiji). U Tepici je maltar držao kantar (vagu), a kasnije se tu služila kafa. Tepica je nakon dolaska Austrougarske dobila naziv Cafe Luft (kafe zrak), jer je strancima bilo smiješno što kafana nema zidova ni vrata.

 

Priredio: Tibor Vrančić

[IMG]http://i40.tinypic.com/jl1ppu.jpg[/IMG]

[IMG]http://i44.tinypic.com/2s6jwib.jpg[/IMG]

[IMG]http://i44.tinypic.com/2r729s1.jpg[/IMG]

[IMG]http://i39.tinypic.com/2vn55w9.jpg[/IMG]

[IMG]http://i41.tinypic.com/2vn41ns.jpg[/IMG]

 

Komentariši