Sva preseljenja Gradske općine Mostar

Sva preseljenja Gradske općine

U dugoj povijesti Mostara datum osnutka prve gradske općine – beledije, kao i zgrada gdje je bila smještena, još ostaje nepoznato. Najstariji spomen Beledije u Mostaru je iz 1828. g., no ona je zasigurno osnovana još i prije. Naime, te godine bosanski Valija naređuje da se iz taksata (doprinosa) za izdržavanje Vezira, izdvoji 1.000 groša na ime godišnje plate Šeher ćehaje (gradonačelnika).

Postoji priča nekog Ahmetage Alikafića da je Beledija na kraju turske vladavine bila smještena u Behlilovića magazi, koja se nalazila odmah uz Mravovu magazu (ulaz s Male tepe u Kujundžiluk, preko puta hotel Evrope).

Nakon što je Austrougarska anektirala BiH 1878. g. općina iz ove magaze preseljava u Nikića kuću na Maloj tepi. To je zgrada preko puta Baltina sokaka, gdje se nalazila dugo vremena mesnica.

Sljedeću lokaciju Gradska općina je zauzela na spajanju ulica Srednje (Fejićeva) i Policijskog sokaka (Huse Maslića), u zgradi u kojoj je pred zadnji rat bio smješten Zavod za zapošljavanje.

Kasnije Općina seli u veliku zgradu na uglu ulica Glavne i Salke Šestića, a koju je dao izgraditi Mujaga Komadina.

Nedugo nakon ovoga preseljenja, iza 1920. g., Općina se premješta pored hotela „Neretve“ – današnja Lacina ulica, gdje ostaje sve do 1945. g.

Nakon Drugog svjetskog rata Općina se seli u veliku zgradu u Glavnoj ulici, preko puta parkića sa spomenikom Aleksi Šantiću.

Sredinom 1960-ih Općinu smještaju u zgradu Divizije, prvobitno vlasništvo Mujage Komadine, a u kojoj je do tada bila smještena Učiteljska škola. Tu se Općina s uredom Gradonačelnika nalazila sve do 1992. g.

Tibor Vrančić
[IMG]http://i43.tinypic.com/2u7od5k.jpg[/IMG]

 

[IMG]http://i43.tinypic.com/2vnrv41.jpg[/IMG]

 

[IMG]http://i43.tinypic.com/2vah7nl.jpg[/IMG]

 

[IMG]http://i39.tinypic.com/2qdwqd3.jpg[/IMG]

 

[IMG]http://i42.tinypic.com/5z41ms.jpg[/IMG]

 

[IMG]http://i43.tinypic.com/2rcl5xd.jpg[/IMG]

 

[IMG]http://i39.tinypic.com/2s7za0o.jpg[/IMG]

Komentariši