Rijeka koja nema izvora?

Krupa

 

Rijeka koja nema izvora?

 

(tekst je već bio objavljen na blogu memorylimit.blogger.ba, ali je zbog problema na blogeru, izbrisan, kao i veliki broj postova ostalih blogera, u periodu 10. – 29. maj 2013. godine)

 

 

Hercegovačka rijeka Krupa je jedinstven i neponovljiv prirodni fenomen: ova rijeka nema izvora, a da čudo bude još veće, u toku dana teče i uzvodno i nizvodno! Po svome neobičnom toku, jedinstvena je rijeka u svijetu.

 

Svaka rijeka na svijetu ili ima izvor ili nastaje od drugih rijeka, koje se slijevaju jedna u drugu. Rijeka Krupa ističe iz Deranskog jezera u Hutovom blatu, a na devetom kilometru svog toka utiče u rijeku Neretvu. U vrijeme visokog vodostaja Neretve, Krupa zastane i vraća se tamo odakle je potekla, prema Hutovom blatu. Tada Krupa puni Deransko jezero vodom. A kada vodostaj Neretve opane, ova rijeka mijenja ćud i teče onako, kako teku sve rijeke svijeta. Ovaj prirodni fenomen nalazi se na nadmorskoj visini od samo jednog metra, a uzrok mu je što rijeka  Neretva u vrijeme visokog vodostaja svoju pritoku zajedno sa morskim strujama gura nazad, uz vodu! Neretva je u delti pod uticajem plime i oseke, pa za vrijeme plime Krupu vrne natrag odakle je i krenula. Tako Krupa teče malo nizvodno, malo uzvodno.

 

Pošto je voda došla, kako god bilo da je došla, a došla je i ostala, njenu pojavu su, valjda zbog prednosti perspektive, prve primijetile ptice. I sama Čapljina, kojoj Hutovo blato najvećim dijelom i pripada, nije dobila ime ni po čemu drugom nego po pticama, konkretno čapljama. Pored nekoliko vrsta čaplji (bijela, žuta, siva), u Hutovom blatu je do 1979. godine, kada je izgrađena umjetna akumulacija Svitavsko jezero, registrirano 235 vrsta ptica iz 48 porodica.

Istraživanja vršena 1997/98. godine pokazala su drastičan pad prisustva mnogih vrsta ptica. Tada je ustanovljena tek 91 vrsta ptica iz 29 porodica.

 

Hutovo i Krupa treebaju hitnu zaštitu!

 

Komentariši