Mostarski mangupluci iz srednjeg vijeka

Mostarski mangupi iz srednjeg vijeka

 

(tekst je već bio objavljen na blogu memorylimit.blogger.ba, ali je zbog problema na blogeru,  izbrisan, kao i veliki broj postova ostalih blogera, u periodu 10. –  29. maj 2013. godine)

 

Mangupa je bilo oduvijek. Čitajuci Sidžil mostarskog kadije posebno sam zapazio ovo:

Godina je 1633, ovce su ukrali, zaklali, i pojeli zajedno momci iz sve tri nacije, a prijavio ih "zimija" = nemusliman, kome su ukradene ovce, a kadija presudio u korist oštećenog, što je bilo i logično. Pa kad danas reknu suživot, što bi trebalo značiti život jedni pored drugih, a  i prije 380 godina, živjeli su jedni sa drugima. Živjelo se, kralo i zabavljalo zajednički.

 

Iz Sidžila mostarskog kadije 1632-1634

 

(154 – Registracija krađe)

 

(Povod pisanju dokumenta) je ovo:

 

Kara Deli-Oglu Omer*, nastanjen u Šurmancima*, koji pripadaju mostarskom kadiluku, pred časnim šerijatskim sudom u prisutnosti zimije Nikole, sina Ivana, nastanjenog u selu Vionici* koje pripada spomnutom kadiluku, od svoje volje dao je ovu izjavu i ovo očitovao:

„Ja, Stipan Vikić*, Nikola Marko, Juraj Bonožić*, Memija, sin Kurta, i Muihajlo uzeli smo na našoj ispaši tri ovce spomenutog Nikole. Pošto smo ih zaklali i skuhali, pojeli smo ih. Niko drugi osm nas nije bio tu“.

Kad je spomenuti Nikola, u čiju je korist data izjava, potvrdio navode u prisutnosti (Kara Deli-oglu Omera) na traženje upisano je u sidžil, spomenutog datuma.

 

Šuhud-ul-hal:

Mustafa-čelebi hatib, Šaban halifa mustaid, Osman ćehaja, Ibrahim-baša muhzir i drugi.

 

(napisano u drugoj dekadi džumuda II 1042 (24. decembra 1632 – 2. januara 1633.)

 

*To bi trebalo označavati prezime Karadelić. Nije nam poznato da to prezime danas postoji na mostarskom području

*Današnje selo Šurmanci nalazi se oko 10 km sjeverno od Čapljine, na desnoj obali Neretve

*Današnje selo Vionica, nalazi se oko 30 km jugoistočno od Čitluka

*Ta riječ mogla bi se čitati: Vekić, odnosno Vukić, odnosno Vokić

*Nije nam poznato da danas postoji prezime Bonožić. Možda bi turska grafija mogla označavati prezime Banožoć koje postoji u Hercegovini.

 

(Sidžil Mostarskog kadije 1632 – 1634, prevod sa staroturskog, uvod i bilješke: Muhamed A. Mujić, IKRO Prva književna komuna, Mostar, 1987.)

 

nepoznate riječi:

sidžil – sudski protokol (Kreševljaković 1935, 57)

kadija – šerijatski sudija

kadiluk – prostor koji pokriva nadležni šerijatski sud

šerijatski sud – sud prema islamskim propisima (prema Kur’anu)

šuhud ul hal – svjedok na sudu

zimija – podanik, nemusliman (Mujezinović 1968, 33)

ćehaja – domaćin

čelebija – gospodin

halif – ime, ali i zastupnik

hatib – imam, propovjednik

mustaid – pametni

muhzir – sudski izvjestitelj

baša – starješina, prvak

 

(Riječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku, Isaković, 1993.)

 

priredio: Smail Špago

 

 

Komentariši