455 godina Krive ćuprije u Mostaru

455 godina Krive ćuprije u Mostaru

 

U blizini ušća Radobole u Neretvu, nedaleko od Starog mosta, nalazi se Kriva ćuprija. Ćuprija je minijaturna verzija Starog mosta, izgrađena sa jednim lukom. Sagrađena je 1558. godine, osam godina prije Starog mosta. Od davnina se priča, da je Kriva ćuprije napravljena je kao prototip, maketa za kasniji, puno veći građevinski poduhvat na Starom mostu na Neretvi.
.

[IMG]http://i36.tinypic.com/2wq6avo.jpg[/IMG]

.

 

Ćuprija je zanimljiva zbog svoje veličine, ali i zbog činjenice da se preko nje, u početku njenog postojanja, odvijao živi promet, jer je dugo vremena bila je jedini prelaz preko Radobolje u donjem toku. Preko Krive ćuprije bio je najbliži put do trgovačkog centra u Starom gradu, u kojem se u to vrijeme odvijao sav život grada Mostara. Kasnijom izgradnjom više mostova preko Radobolje, Kriva ćuprija je prestala služiti svojoj prvobitnoj svrsi jer se nalazi duboko u koritu rijeke, sa nepodesnim pristupom sa obje strane. Godine1969. na Krovoj ćupriji su.izvršeni konzervatorsko restauratorski radovi, upisana je u Registar spomenika kulture. Uništena je u poplavi Neretve 2001. godine. Bila je već dobro načeta u toku zadnjeg rata, a poplava ju je potpuno srušila. Nakon toga je ponovo potpuno obnovljena.

Za Stari most često se zna reći da simbol hrabrosti i gracioznosti, a  na osnovu istih kriterija, Kriva ćuprija je simbol skromnosti.
.

[IMG]http://i34.tinypic.com/1z372ag.jpg[/IMG]

.

(fotosi: MOFO raja)

 

Komentariši