Zajedno smo rasli…

Zajedno smo rasli…

 

Male Novine su se prvi put pojavile daleke 1956. godine. Dobijali smo ih preko škole. U manjim razredima obavezno štivo je bila Vesela Sveska, koja se pojavila još 1952. godine. Dobijala se preko škole i ne znam da li se ikad mogla kupiti na kiosku. Tih godina raja je gutala stripove objavljivane u Politikinim zabavniku, Plavom vjesniku, Kekecu i Malom ježu. Inače je Jež (kako smo ga zvali: Veliki Jež) bila jedna veoma ozbiljna novina za odrasle, koja je na satričan način tumačile pojave u ondašnjem društvu. Malo ozbiljnija štampa bili su Globus i Ilustrovana politika. Iz onoga vremena ostala je izreka “bavim se Sportom ponedeljkom od prve do zadnje strane”. Sportske zagrebačke i beogradski Sport spadao je u tu vrstu štampe, a kasnije i Tempo. Polovinom šezdesetih godina Plavi vjesnik je izrastao u pravo omladinsko glasilo, a pratio ga je Džuboks sa informacijama iz svijeta muzike.

Ovo je samo jedan mali pregled nekadašnje štampe za djecu i omladinu.

Neki naslovi preživjeli su sve ovo vrijeme i izlaze još i danas. Za neke nove naraštaje.

1 komentar

Komentariši