Stare fotografije pričaju – Baba Beširova mahala i harem

Stare fotografije pričaju – Baba Beširova mahala i harem

Jedna od mostarskih mahala bila je i Baba Beširova. Mahala je nastala u drugoj polovici XVI. stoljeća i to oko tada izgrađene Baba Beširove džamije, a ime je dobila po njenom osnivaču Baba Beširagi, zapovjedniku jednog odreda turske plaćene vojske. Mahala se protezala od džamije na Balinovcu, a njena krajnja točka bila je Ćatića kula, poslije koje se prostire Bakamovića imanje do Bakšima, a dalje su počinjali Ilići.
.
[IMG]http://i50.tinypic.com/nehm4k.jpg[/IMG]
.

Ime Balinovac (u narodnom žargonu Balnovac) po svemu sudeći nije izvorno ime. Starosjedioci Baba Beširove mahale su pričali da se do pojave ”malte na Balinovcu” današnji Balinovac nazivao Babinovac po Baba Beširu. Balinovac se nazivao i ”Malta”. Malte su u stvari bile carinarnice, rampe na ulasku glavnih cesta u grad na kojima su gradovi ubirali pristojbu (maltarinu) za robu i vozila kad su ova stupala na njihovo zemljište. Pristojbu ili maltarinu naplaćivao je maltar (carinik). Starosjedioci Baba Beširove mahale kazuju, da je poslije uspostave ”malte”, Babinovac postao Balinovac. Bio je to tipičan mostarski humor – sarkazam na svoj račun, jer su na Babinovcu naplaćivali maltarinu za ulaz u grad samo seljacima (balijama).
.
[IMG]http://i49.tinypic.com/oktoq1.jpg[/IMG]
.

Uz Baba Beširovu džamiju je postojaoo i prostrani harem (groblje), a upravo ove dvije fotografije su snimljene na njemu. Fotograf koji se potpisivao inicijalima L.G.Z. je načinio prilično mnogo fotografija Mostara, a koje su bile predložak za razglednice u 1930-ima. Ne možemo sa sigurnošću ustvrditi da je ova starina bila standardni model motiva s Balinovca ili se radi o dvije različite osobe. Bilo kako bilo, fotograf, čije pravo ime i prezime ostaje skriveno u prohujalim godinama, je ovjekovječio starca (starce) u haremu, što je očigledno bilo zanimljivo u to vrijeme.

Tibor Vrančić

Komentariši