kratko o autorima bloga

Na ideju za ovu stranicu došli smo spontano nas trojica na tri razne strane svijeta, Braco Čampara u Mostaru, Tibor Vrančić u Hrvatskoj i Smail Špago u Njemačkoj, . Bracin zadatak je da nam svojom kamerom pomogne da ponekad razjasnimo dilemu, gdje se danas nalazi objekat prikazan na staroj slici, a i to je vrlo delikatan i težak zadatak, jer su često čitave ulice ili redovi objekata u ulici porušeni, a nekad neki najstitniji detalj sa stare slike pomogne da se orjentišemo. U Mostaru su to najčešće položaj brda, ili nešto slično. Ali nećemo se ograničiti samo na Mostar. Otvoren nam je čitav svijet.

Sa prastarim slikama sa kraja devetnaestog stoljeća često je problem, jer po biološkim zakonima nema više nikoga, ko bi nam mogao pomoći, ili dati uputstvo o čemu se radi. Ponekad treba uključiti logiku i analitiku pa osmisliti priču prikazanu na nekoj fotografiji.

Komentariši