Na granici sjećanja

Zašto na granici sjećanja? Na ovom blogu ćemo pisati o događajima, koji stoje negdje duboko u memoriji, od prije mnogo, mnogo godina, uz svjedočenje poneke požutjele slike...


16.06.2019.

Sa stranice Cidom – Srpska škola
2017. Maroje

Još krajem 18. st. u Mostaru je postojala srpska škola, vjerovatno malena obična kućica, koja je u dvije učionice primala po 130 učenika. Ovo saznajemo iz narodne predaje jer pouzdanih dokaza o njoj nema. Stoga je na inicijativu članova mostarske srpske opštine, 23. maja 1855. g. započela gradnja temelja za novu školu. Da bi se završila, mostarska srpska općina se morala zadužiti i na kraju je za „sto ćesa” niknula zgrada. Odmah ispod Stare pravoslavne crkve, ispod stoljetnih košćela, 15. aprila 1856. svečano je otvorena škola za srpske đake. Slovila je u ondašnjem Mostaru kao jedna od najljepših građevina, a Srbi su je prozvali „bina”. Bila je to prostrana zgrada na dva kata u kojoj su bile smještene četiri učionice i nekoliko sporednih prostorija.
Škola je počela s radom 25. juna 1856. s oko 150 djece koja je pohađala nastavu podijeljenu u tri „škole” – privatne nauke, od više jezika i ostali predmeti. Nakon izgradnje Nove srpske škole na Glavnoj ulici (danas centar Pavarotti) ova ustanova je prenamijenjena u konvikt za Prosvetine pitomce.
Danas su ostali samo neporušeni zidovi ovoga zdanja.

Fotografije: Brankovac - Srpska škola 1910-ih; 1930-ih i ostaci škole 2014.
(Tibor/cidom)