Na granici sjećanja

Zašto na granici sjećanja? Na ovom blogu ćemo pisati o događajima, koji stoje negdje duboko u memoriji, od prije mnogo, mnogo godina, uz svjedočenje poneke požutjele slike...


11.06.2019.

Sa stranice Cidom – Česma koje nemaNajveća džamija Mostara, sagrađena je 1557./58. po projektu turskog arhitekte Kodže Mimara Sinana. Osnivač ove bogomolje je Hadži Mehmed-beg, mnogo poznatiji po nadimku Karađoz – Crnooki. U okviru svoga kompleksa Karađozbegova džamija sadržavala je šadrvan, medresu, biblioteku i javnu kuhinju za siromašne. Već od 1637. g. kod Karađozbegove medrese (danas Karađozbegova ulica) postavljena je česma koja je bila napajana s izvora Djevojačka voda na Carini. Kad se gradio novi vodovod 1885. g. ova česma gubi značaj, pa se godine 1930. kameni nosač česme s postoljem ugrađuje u zapadni zid dvorišta Karađozbegove džamije u Srednjoj ulici kao ukras – bez ikakve stvarne funkcije, gdje i danas stoji.

Fotografije: Karađozbegova džamija - kameni nosač česme u Srednjoj ulici 2014. i šadrvan (fotograf Albert Khan) 19. oktobar 1912.
(Tibor/cidom)