Na granici sjećanja

Zašto na granici sjećanja? Na ovom blogu ćemo pisati o događajima, koji stoje negdje duboko u memoriji, od prije mnogo, mnogo godina, uz svjedočenje poneke požutjele slike...


03.05.2019.

Mostar panorama 1881. Franz LaforestPrekrasna fotografija panorame Mostara iz 1881. g. koju je snimio fotograf Franz Laforest. Izdvojena su dva segmenta na kojima se vide sljedeći objekti (pretežno džamije):


1 - Neziragina džamija;
2 - Tabačica (Hadži Kurtova);
3 - Koski Mehmed pašina;
4 - Vučijakovića džamija;
5 - Hadži Balijina džamija na Brankovcu (ne postoji više);
6 - Sahat kula;
7 - Hafiz hodžina (ne postoji više); M - Muslibegovića kuća. Na sljedećoj fotografiji:
8 - Atik džamija na Mejdanu;
9 - Karađozbegova džamija;
10 - Roznamedžijina džamija;
11 - Džamija Fatime kadun (ne postoji više).

Uživajte u panorami!
(Tibor/cidom)