Na granici sjećanja

Zašto na granici sjećanja? Na ovom blogu ćemo pisati o događajima, koji stoje negdje duboko u memoriji, od prije mnogo, mnogo godina, uz svjedočenje poneke požutjele slike...


19.12.2017.

Iz požutjele arhive - EMŠC Mostar, IIIa elektro, školska godina 1967/68, maturanti 1969. godine


na facebook iz arhive izvukao Selimhodžić Ermin:

Jesen 1967. 3a elektro. Da vidim sjecam li se sve raje: ja cucim prva sa lijeva (Selimhodžić Ermin), a onda: Šarić Suad, Bokšić Tvrtko, Kahvo Nada, Glavičić Nadežda, Rozić Mila, Kasumović Fatima, prof. Milan Andelić, Ljeposava Savić, Nikolić Mirjana, Mazal Lidija, Šešlija Miloša, Šakota Radojka...stoje sa lijeva Janjić Lazo, Pejičić Momčilo, Špago Smail ,Ćatić Goran, Lučić Neda, Fazlibegović Miralem,, rah. Jusa Jelin, Vukojević Marinko, Vulić Drago, Azinović Pero, rah. Kebo Esad, Muminagić Sadija, Vučina Srećko, Benić Mišo, rah. Sirko Azer, Bulić Zdenko, Ćorić Momir, Kovačević Milorad, Šuman Berislav, rah. Kukolj Avdija, Pavlović Ekrem, Šimić Ivan, Boras Milan, Spajić Milena, Hujdur Emir...

Vidimo se na proslavi 50 godina mature...2019. godine.

(spagos)